Få ut mer av er processorienteringen

14 nov 2019
13:00 - 13:30
Tema Ledarskap & Utveckling

Få ut mer av er processorienteringen

Hur kan ni som kommunal verksamhet gå tillväga för att få ut mer av processorienteringen för att skapa ett effektivt och engagerat samarbete? Vi visar hur med handfasta exempel och applicerbara verktyg.

Kennet Larsson, Senior konsult med över 20 års erfarenhet av lednings- och verksamhetsutveckling.
Seminariearrangör: CANEA

0