166. Fjärrundervisning för likvärdig utbildning

166. Fjärrundervisning för likvärdig utbildning

Alla elever har rätt till en god utbildning. För att klara de utmaningar skolsystemet står inför, behöver skolan utveckla innovativa metoder och arbetssätt. Då är fjärrundervisning ett viktigt komplement, inte minst när lärarbristen är akut. Alternativet är att fylla klassrummen med outbildade lärare. Fjärrundervisning ger en möjlighet att förbättra kvaliteten och likvärdigheten genom att erbjuda alla elever den undervisning och det stöd de behöver. Framförallt i glesbygden med stora avstånd och rekryteringssvårigheter.

Lena Möllersten, rektor Värmdö Skärgårdsskolor och Charlotta Hilli, universitetslärare Åbo Akademi och forskare i svensk-finska projektet Digitala lärmiljöer – likvärdig utbildning med fjärr- och distansundervisning.
Moderator: Åsa Ernestam, utredare Sveriges Kommuner och Landsting

0