163. Fokus ekonomiskt bistånd – dags att bryta biståndsmottagande!

14 nov 2019
14:30 - 15:30
G1

163. Fokus ekonomiskt bistånd – dags att bryta biståndsmottagande!

Trots högkonjunktur och minskad arbetslöshet blir grupper kvar i bidragsberoende, arbetslöshet och utanförskap. Det innebär framförallt försämrad livskvalitet för individer men också långvariga och ökade kostnader för samhället. Samlade insatser måste sättas in för att bryta det långvariga bidragsberoendet.
I ett SKL projekt med 27 kommuner pågår nu ett intensivt arbete med att hitta nya vägar för att stärka arbetet. Seminariet beskriver situationen i landet och generellt de åtgärder som kan vara framgångsfaktorer. Södertälje berättar hur de både i vision, ledningsgrupp och daglig drift arbetat medvetet för att nå resultat. På området för Arbete och försörjning har verksamheten stärkt upp sin möjlighet att möta handläggares behov av stöd när hen upptäcker oegentligheter. Kommunen har utvecklat stöd och mod i organisationen som ger nya verktyg och skapar stärkta samarbeten med t.ex. Polisen, Arbetsförmedlingen, Skatteverket. Metoden att modigt ta hand om det verksamheten stöter på har resulterat i ökad rättssäkerhet, sänkta kostnader och motverkat fusk. Det ställer krav på kultur och ledning samt högt i tak på riktigt.

Anna Flink, områdeschef och Johanna Ibjer, FUT-utredare Södertällje kommun.
Moderator: Leif Klingensjö, Sveriges Kommuner och Landsting

0