163. Fokus ekonomiskt bistånd – dags att bryta biståndsmottagande!

14 nov 2019
14:30 - 15:30

163. Fokus ekonomiskt bistånd – dags att bryta biståndsmottagande!

Trots högkonjunktur och minskad arbetslöshet blir grupper kvar i bidragsberoende, arbetslöshet och utanförskap. Det innebär framförallt försämrad livskvalitet för individer men också långvariga och ökade kostnader för samhället. Samlade insatser måste sättas in för att bryta det långvariga bidragsberoendet.
I ett SKL projekt med 27 kommuner pågår nu ett intensivt arbete med att hitta nya vägar för att stärka arbetet. Seminariet beskriver situationen i landet och generellt de åtgärder som kan vara framgångsfaktorer. Södertälje berättar hur de både i vision, ledningsgrupp och daglig drift arbetat medvetet för att nå resultat. Arbetet har bland annat genererat sänkta kostnaderna, möjliggjort interna karriärvägar och motverkat fusk.

Medverkande: Leif Klingensjö, Sveriges Kommuner och Landsting, Anna Flink, Södertälje Kommun m fl.

0