163. Fokus ekonomiskt bistånd – dags att bryta biståndsmottagande och utveckla verksamhetsområdet!

14 Nov 2019
14:30 - 15:30

163. Fokus ekonomiskt bistånd – dags att bryta biståndsmottagande och utveckla verksamhetsområdet!

Trots högkonjunktur och minskad arbetslöshet blir vissa grupper kvar i arbetslöshet, sjukskrivning och utanförskap. Det innebär både försämrad livskvalitet för individer och ökade kostnader för samhället. Personalen inom ekonomiskt bistånd utgör en central yrkesgrupp inom välfärden och utför ett mycket kvalificerat arbete gällande biståndsbedömning och socialt arbete. Det är viktigt att säkra kommunernas förmåga att rekrytera och behålla befintlig personal och skapa en effektiv verksamhet som leder till att individer når egen försörjning för sig och sin familj.

Forskare, företrädare från kommuner och Leif Klingensjö, SKL.

0