Antibiotikasmart Sverige: Du kan göra skillnad – blir antibiotikasmart!

23 nov 2023
12:15 - 12:45
Götascenen

Antibiotikasmart Sverige: Du kan göra skillnad – blir antibiotikasmart!

Camilla Björn
Seminariearrangör: Antibiotikasmart Sverige