Förändra budgetarbetet för ökad tillit

02 maj 2022
13:45 - 14:15
Öppet Forum

Förändra budgetarbetet för ökad tillit

Budgeten som styrmedel utvecklades för massproduktion och de förutsättningar som rådde under tidigt 1900-tal. 2000-talets offentliga verksamheter har andra förutsättningar och behov.

Knut Fahlén och Johan Frisack från Ekan Management berättar med både teori och praktiska exempel på hur organisationer i offentlig sektor kan utveckla en effektiv och tillitsbaserad ekonomi- och verksamhetsstyrning.

Johan Frisack, affärsområdesansvarig managementkonsult och Knut Fahlén, ekonomie doktor, författare och managementkonsult Ekan Management
Seminariearrangör: Ekan Management

0