102. Förändra hela vårdsystemet, inte bara tjänsterna

03 maj 2022
16:45 - 17:30
A2

102. Förändra hela vårdsystemet, inte bara tjänsterna

Långsiktiga förändringar i vården kräver att gamla sociala strukturer omsorgsfullt omformas. Detta är dock utmanande att göra eftersom dessa strukturer ofta är osynliga och tas för givet. Ofta fokuserar man på hur tjänsterna ska ändras för att patienten ska få en bättre upplevelse. Men verklig förändring måste sättas i ett större perspektiv där hela systemet behöver ändras eller ses över. Ett exempel på detta kan vara när vårdpersonal hjälper patienter i deras hem istället för att patienten kommer till en vårdcentral. Vårdpersonalen behöver då ha en annan inställning och inte endast se vårdtagaren som en patient.

Josina Vink, docent i servicedesign vid Oslo School of Architecture and Design (AHO) i Oslo.
Moderator: Bo Edvardsson, professor Karlstad universitet.
Seminariespråk: Engelska.

0