Förändringsledning – viljan är avgörande

13 nov 2019
16:00 - 16:30
Tema Ledarskap & Utveckling

Förändringsledning – viljan är avgörande

För att ni som organisation ska kunna ställa om snabbare och skapa varaktiga resultat i förändringsarbetet krävs inte bara en delaktighet utan också ett ägandeskap hos medarbetarna. Låt oss visa hur!

Kristian Guander – seniorkonsult och områdesansvarig för Ledarskap på CANEA
Seminariearrangör: CANEA

0