51. Fördelar och risker med tillitsbaserad styrning

03 maj 2022
08:15 - 09:15
G3

51. Fördelar och risker med tillitsbaserad styrning

Tillitsbaserad styrning har växt fram som en stark motkraft mot New Public Management som enligt kritikernas beskrivningar inte bara handlar om stark styrning, utan också om onödig styrning. Tillitsbaserad styrning innebär bland annat en stor tilltro till den kunskap och idéer som finns hos dem som arbetar i verksamheten. Samtidigt finns de som menar att argumentationen för tillitsbaserad styrning i stor utsträckning vilar på bristande empirisk underbyggnad och missförstånd vad gäller grundläggande begrepp. En förespråkare för tillitsbaserad styrning möter en ser som riskerna.

Malin Aronsson, kommundirektör Kungsbacka och Björn Brorström, professor emeritus och ordförande KFi.
Seminariearrangör: KEF.

0