35. Förmåga att hantera samhällsutmaningar

35. Förmåga att hantera samhällsutmaningar

Med traditionell styrning är vissa problem i samhället svåra att komma åt. Särskilt svårt är det när problemet visar sig på olika sätt och när ansvaret delas mellan flera myndigheter. För att undersöka saken har Tillitsdelegationen arbetat med sex myndigheter för att lösa olika samhällsutmaningar. De tre forskningsledare som medverkar i detta pass har bland annat följt myndigheternas arbete och granskat Regeringskansliets arbetssätt. I en SOU-rapport till regeringen argumenterar de för behovet av en regeringsnära utvecklingsmiljö.

Katarina Wetter-Edman, doktor i design Örebro universitet samt Martin Fransson, doktor i företagsekonomi och Johan Quist docent i företagsekonomi, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet.
Moderator: K-G Bergström, journalist

0