33. Förplanering i budgetarbetet – bidrar till samsyn

33. Förplanering i budgetarbetet – bidrar till samsyn

Innan prioriteringar i budgeten startar bjuds ledande politiker och tjänstepersoner till ett neutralt forum där inga beslut ska fattas men där alla får del av systematiskt utvalda och analyserade fakta om utmaningar organisationen står inför. Med stor omsorg om detaljerna i både förarbete och genomförande ökar förutsättningarna för att ledningen breddar perspektiven, ökar kunskapen och får samsyn om utmaningarna.

Maria Fredriksson, ekonomichef Söderköpings kommun, Linda Kjellin, budgetchef och Linda Andreen, budgetstrateg, Borgholms kommun.
Moderatorer: Märit Melbi och Bengt-Olof Knutsson, SKL.

0