106. Förstå dina drivkrafter genom att förstå dig själv

04 maj 2022
08:30 - 09:30
G3

106. Förstå dina drivkrafter genom att förstå dig själv

Definitionen av identitet förklaras ofta som att identifiera sig med en viss kultur, nation eller etnisk tillhörighet. Parametrar som lyfter fram medvetenheten om den egna självbilden som en unik individ. Vilken kontext en person befinner sig i påverkar också identiteten. Är man född i Sverige men har utländska föräldrar ser ofta identiteten annorlunda ut. Man har kopplingar till sina föräldrars hemland samtidigt som man är svensk. Samhället måste ha strukturer och en förståelse som gör att man känner sig trygg i detta. Tareq Taylor berättar om sin identitetsresa där maten har varit den fasta kärnan. Hur viktigt är det att bekräfta och acceptera den egna identiteten för att kunna ta kliv framåt?

Tareq Taylor, krögare och entreprenör.
Moderator: Maria Bergius, domkyrkokomminister Svenska Kyrkan

0