135. Förtroendevaldas roll för innovativ samhällsutveckling

135. Förtroendevaldas roll för innovativ samhällsutveckling

De närmsta 10 åren beskrivs som en unik utmaning för kommuner och regioner när det gäller demografin, ekonomin och personalförsörjning. Samtidigt pågår en snabb teknikutveckling och digitalisering där många nya möjligheter uppstår. Deltagarna medverkar i en gemensam process där vi börjar i utmaningar och trender, och landar i konkreta sätt att driva verksamhetsutveckling utifrån invånarnas behov.

Peder Björk (S), kommunstyrelsens ordförande i Sundsvall, Elin Wihlborg, professor statsvetenskap Linköpings Universitet och Anders Nordh, handläggare SKL.
Processledare: Sara Tunheden och Ulrika Lundin, Innovationsguiden

0