135. Förtroendevaldas roll för innovativ samhällsutveckling

14 Nov 2019
10:30 - 11:50

135. Förtroendevaldas roll för innovativ samhällsutveckling

De närmsta 10 åren beskrivs som en unik utmaning för kommuner och regioner när det gäller demografin, ekonomin och personalförsörjning. Samtidigt pågår en snabb teknikutveckling och digitalisering där många nya möjligheter uppstår. På seminariet medverkar politiker, forskare och verksamhetsföreträdare en i gemensam process där vi börjar i utmaningar och trender och landar i konkreta sätt att driva verksamhetsutveckling utifrån invånarnas behov. Deltagarna inbjuds till att medskapa seminariets slutsatser och resultat och får med sig några konkreta verktyg för att kunna börja direkt på hemmaplan.

Forskare, förtroendevalda och tjänstepersoner från kommuner och regioner.
Moderatorer: Sara Tunheden och Ulrika Lundin, Innovationsguiden.

0