167. Förvaring av äldre? Glöm det!

167. Förvaring av äldre? Glöm det!

En person med demens har samma grundläggande behov som andra människor. Isolering och ensamhet kan förvärra symtomen. Det som behövs är en aktiv och stimulerande vardag. Kristianstad som har ett av landets bästa demensboenden fokuserar på välbefinnande, glädje och trygghet. Mat lagad från grunden och aktiviteter i form av promenader, sång, dans och musik är en del av vardagen för de boende. Likheterna med Hushållningssällskapets app Mat-Musik-Minnen är slående. Appen väcker minnen till liv och underlättar samtal med äldre och personer som har en demenssjukdom.

Maria Bergström, verksamhetschef Tätörtsvägen demensboende Kristianstad och Margareta Frost-Johansson, utvecklingsledare Mat/ Hälsa Hushållningssällskapet Väst.
Moderator: Lasse Swahn, journalist

0