STÄLL DINA FRÅGOR TILL SVERIGES DIGITALISERINGSKOMMUN

11 nov 2020
13:25 - 13:40

STÄLL DINA FRÅGOR TILL SVERIGES DIGITALISERINGSKOMMUN

Daniel Broman stadsdirektör, Sara Penje, utvecklingschef och Tapio Liimatainen, biträdande förvaltningschef, Lidingö stad.

0