STÄLL DINA FRÅGOR TILL SVERIGES KVALITETSKOMMUN

11 nov 2020
10:35 - 10:50

STÄLL DINA FRÅGOR TILL SVERIGES KVALITETSKOMMUN

Henrik Thunes (M), kommunstyrelsens ordförande, och Per Törnvall, kommundirektör, Sollentuna kommun.

0