51. Framgångsrika skolkommuner 2.0 – Vad hände sen?

51. Framgångsrika skolkommuner 2.0 – Vad hände sen?

I år är det 10 år sedan SKL publicerade rapporten Konsten att nå resultat – erfarenheter från framgångsrika skolkommuner. Rapportens huvudfråga är fortfarande aktuell. Vad kännetecknar kommuner som över tid uppnår goda resultat i sina skolor? Som ansvarig inom politik och förvaltning kan det dock vara utmanande att ”hålla i och hålla ut”. SKL sammanfattar resultaten från den tidigare rapporten och aktuella forskningsnedslag. Hör också framgångsrika skolkommuner berätta om faktorer som bidragit till konkreta resultat, samt reflektera kring hur staten på bästa sätt kan stödja skolutveckling.

Mats Gerdau (M), KSO Nacka, Sofia Söderström (S), ordförande barn- och utbildningsnämnden och Gunilla Kapla, för- och grundskolechef, Malung-Sälen kommun samt Daniel Berr, SKL.
Moderator: Per-Arne Andersson, avdelningschef SKL.

0