51. Framgångsrika skolkommuner 2.0 – Vad hände sen?

51. Framgångsrika skolkommuner 2.0 – Vad hände sen?

För 10 år sedan publicerade SKL rapporten Konsten att nå resultat – erfarenheter från framgångsrika skolkommuner. Rapportens huvudfråga är fortfarande aktuell. Vad kännetecknar kommuner som över tid uppnår goda resultat i sina skolor? SKL sammanfattar resultaten från rapporten och presenterar aktuella forskningsnedslag. Framgångsrika skolkommuner berättar om faktorer som bidragit till konkreta resultat, samt reflekterar kring hur staten på bästa sätt kan stödja skolutveckling.

Mats Gerdau (M), KSO Nacka kommun, Sofia Söderström (S), ordförande barn- och utbildningsnämnden och Gunilla Kapla, föroch grundskolechef, Malung-Sälen kommun samt Daniel Berr, SKL.
Moderator: Per-Arne Andersson, avdelningschef SKL.

0