163.Framtidens avfallshantering

163.Framtidens avfallshantering

Utmaningarna för avfallshanteringen i stadscentra är många. Att stadsmiljön är ren och välstädad blir samtidigt en allt viktigare konkurrensfördel för stadens varumärke. Stockholms stad har satsat på smarta och innovativa avfallshanteringssystem. Genom att gräva ned automatiserade avfallshanteringssystem elimineras behovet av tunga sopbilar i stadskärnan. Utöver detta har man ersatt de traditionella papperskorgarna med nya som är solcellsdrivna och komprimerar innehållet och meddelar när de behöver tömmas.

Jonas Dahllöf, enhetschef för Planering och utveckling på Stockholm Vatten Avfall och Mikael Pernheim, försäljningschef Envac Europe.
Moderator: Åsa Lindell.

0