Framtidens AI-kurator hjälper individen

12 nov 2019
11:30 - 11:45
Smartare Samhälle

Framtidens AI-kurator hjälper individen

Vår AI-kurator hjälper barn, vuxna och föräldrar handskas med många av de vanligaste problemområden som vi hamnar inför. Genom att erbjuda en digital mentor i tidigt skede kan vi minska den tiden människor går med känslan att inte kunna lösa livets svårigheter. Bibehåll god hälsa med TwoAct.

Jonas Svensson, skolkurator och grundare av TwoAct AB
Seminariearrangör: TwoAct AB

0