19. Framtidens ekonomi och verksamhetsstyrning

21 nov 2023
13:30 - 14:15
A3-4

19. Framtidens ekonomi och verksamhetsstyrning

Hur ser framtidens ekonomi – och verksamhetsstyrning ut i kommuner och regioner? Vad behöver utvecklas inom budgetprocessen, resursfördelning samt analys och uppföljning? Hur påverkar nya arbetssätt politikern, chefen och ekonomens roll framöver? Lyssna på Hans Petersson med lång teoretisk och praktisk erfarenhet inom området.

Hans Petersson, finansiell analytiker KEF och Förvaltningshögskolan.
Seminariearrangör: KEF.