120. Framtidens hybrida ledarskap

120. Framtidens hybrida ledarskap

Kraven på ledarskap är annorlunda. Flexibiliteten har ökat, både vad gäller var vi arbetar och hur vi arbetar och med vad. Hur tar vi vara på möjligheterna? Hur kan ledarskapet bli tydligt och mer kommunikativt? Hur leder man i en tid av omställning? Lyssna till ett spännande samtal med Jessica Span som har en viktig ledarroll i en bilindustri som är i total förändring och Louise Callenberg med erfarenheterna från offentlig sektor.

Per Schlingmann, Jessica Span, vd Volvo Cars Sverige, och Louise Callenberg, grundare av Singula och Leadership ARTS samt tidigare ansvarig för digitalisering på SKR.