17. Framtidens kommuner – hur ser de ut och vad är fokus?

02 maj 2022
13:30 - 14:15
G3

17. Framtidens kommuner – hur ser de ut och vad är fokus?

Framtidens kommuner har en viktig roll i att gestalta just framtid för sina medborgare. Detta genom att skapa en attraktiv och hållbar stad med effektiva välfärdsprocesser. För att skapa framtidens städer behöver man fokusera på framförallt fyra områden. Välfärd, hur ska den utformas för medborgarna? Hållbara och smarta städer, som inte är digitala fängelser. Lokal demokrati där människan är mer än en åsikt och även en helhetssyn på tillväxt, som är mer än pengar.

Jan Sturesson, internationell strategirådgivare och grundare av Kommunledningsakademin.se samt RESTING – Advise from the Future.
Seminariearrangör: KEF.

0