AVS. Framtidens medborgare om framtidens demokrati

AVS. Framtidens medborgare om framtidens demokrati

Väl fungerande demokratier bygger på tillit. Tillit till samhällsinstitutioner och till sina medmänniskor. Länder med hög tillit har i regel stark ekonomi, god folkhälsa, låg korruption, låg brottslighet samt en hög nivå av jämlikhet. Men tilliten håller på att ersättas av rädsla som kan förändra vår syn på demokratin som styrelseskick. Kommer den att överleva i en tid av ökande populism och extremism? Det är till stor del upp till dagens ungdomar att forma framtidens öppna demokratiska samhälle. Parallellt med Kvalitetsmässan pågår en ungdomskonferens med 30 ungdomar från hela Europa. De kommer tillsammans med inflytelserika beslutsfattare att diskutera demokrati och visioner för framtiden. I avslutningen får du ta del ungdomarnas tankar och ett samtal om framtidens demokrati.

Cecilia Malmström, EU-kommissionär, Monica Frassoni, partiledare Europeiska gröna partiet och Jan-Olof Jacke, vd Svenskt Näringsliv.
Programledare: Britt-Marie Mattsson, journalist GP.
Seminariespråk: Engelska.

0