139. Framtidens sjukhus

139. Framtidens sjukhus

Framtidens sjukhus kommer att ha en ökad inriktning på att använda teknologi för att förbättra vården. Syftet är att främja hälsa och förebygga sjukdomar, ta hänsyn till patienternas individuella behov och önskemål men också att främja samarbete mellan vårdpersonal och specialister. Sveriges regioner satsar nära 100 miljarder i stora byggprojekt på landets sjukhus. Hur säkerställer man att kostnader inte drar iväg och att man får den effekt man önskar? Vilken kunskap behövs för att skapa en god vårdmiljö? Och kan virtuell vård i hemmet vara en framtidslösning?

Gustaf Storm, vd Capio S:t Görans sjukhus, Martin Engström, hälso- och sjukvårdsdirektör Region Halland och Cristiana Caira, arkitekt/partner White Arkitekter och konstnärlig professor på Chalmers/CVA.
Moderator: Mats Sedlacek, försäljningsdirektör Health Care Microsoft Sverige.