30.Framtidens städer

30.Framtidens städer

Hur ser framtidens städer ut? Förmodligen inte som Star Wars-inspirerade platser där alla flyger runt i varsin farkost. Mer troligt är det städer som erbjuder en resurseffektiv infrastruktur och hållbar stadsutveckling med möjligheter och incitament att leva klimatsmart med ökad livskvalitet. När det nu byggs mer än på länge i Sverige finns möjligheterna att inte bara bygga för framtiden, utan att bygga framtiden. Men hur får vi det att hända? Hur ställer vi om för framtiden?

Helén Eriksson-Elf, stadsdirektör Sundbybergs stad, Stig-Björn Ljunggren, statsvetare, Alexander Ståhle, doktor i stadsbyggnad KTH och Carina Lundberg Markow, chef ansvarsfullt ägande Folksam.
Moderator: Erik Blix, journalist och programledare Sveriges Radio.

0