Framtidens välfärd och governance

08 mar 2022
10:00 - 10:45

Framtidens välfärd och governance

På vilket sätt kan vi skapa förutsättningar för en styrning och ledning som möjliggör hanterandet av komplexa samhällsutmaningar? Vilka internationella exempel kan vi inspireras av och hur ser idéerna ut för en svensk framtida välfärd och styrning som behövs? Hur kan vi skapa en förnyad och lärande struktur i statsförvaltning, vilka värden skulle det ge och vilka internationella exempel kan vi inspireras av?

Moderatorer. Pia McAleenan, chef offentlig sektor och myndighetssamverkan SVID och Klara Adolphson, vd Innovation leadership Group.
Seminariearrangör: Governance Innovation Sverige GOVIS.

0