42. Framtidens vårdinformationsmiljö

42. Framtidens vårdinformationsmiljö

I två regioner i Danmark infördes Sundhedsplatformen 2016–2017. Det var en enorm satsning där ett system ersatte ett stort antal olika system för att skapa en ny och gemensam vårdinformationsmiljö. Det har varit en del barnsjukdomar på vägen och satsningen har kritiserats i Danmark. Men mycket fungerar dessutom bra och man har vidtagit åtgärder längs vägen. Nu ska liknande system införas i både Norge och Sverige. Vad kan dessa länder lära av det danska exemplet och hur ser man till att minimera problem vid en så stor omläggning?

Leif Panduro Jensen, koncerndirektør Region Sjælland och Daniel Forslund (L), innovationslandstingsråd Region Stockholm.
Moderator: Göran Stiernstedt, särskild utredare Socialdepartementet.

0