21. Framtidens vårdinformationsmiljö

21. Framtidens vårdinformationsmiljö

All hälso- och sjukvårdsinformation ska vara tillgänglig för dem som behöver den, både medarbetare i hälso- och sjukvården, patienter och invånare. Framtidens vårdinformationsmiljö är en digitaliseringssatsning som innebär ett gemensamt IT-stöd där all patientinformation hamnar, oavsett var man är i vårdkedjan. Informationen ska vara tillgänglig när helst den behövs och följa patienten genom hela vårdkedjan.

Mats Bojestig, hälso- och sjukvårdsdirektör Region Jönköpings län, Ragnar Lindblad, programägare FVM Västra Götalandsregionen och Daniel Akenine, nationell teknikchef Microsoft Sverige.
Moderator: Daniel Forslund, utvecklingsansvarig, Vårdföretagarna.

0