109. Framtidsdagen del 1 – världen, Sverige, regioner och kommuner efter pandemin

109. Framtidsdagen del 1 – världen, Sverige, regioner och kommuner efter pandemin

Pandemin har fungerat som en tidsmaskin och leder till en rad förändringar. Arbetslivet blir mer flexibelt vilket ställer nya krav på ledarskap och organisation. Globaliseringen utmanas och våra städer är i förändring. Träder en ny Sverigekarta fram? Och på vilket sätt kommer nya beteendemönster och digitalisering att påverka våra samhällen? Hur hanterar vi utmaningar och tar vara på möjligheter?

Per Schlingmann, kommunikationsexpert, Micco Grönholm, Head of Future Emeritus Helsingborgs stad och Frida Rössel, Google.
Samtalsledare: Agneta Sjödin, TV-profil och författare.

0