89. Från expansion till omställning och underhåll – en ny investeringslogik!

89. Från expansion till omställning och underhåll – en ny investeringslogik!

Demografisk och social utveckling medför att mer välfärd ska erbjudas allt fler. I de flesta kommuner kommer inte skatteunderlaget kunna finansiera det ökade behovet av samhällsfastigheter. Befintliga resurser kan nyttjas bättre! Men det kräver en ny investeringslogik där expansion i högre grad vägs mot optimering, transformation och underhåll av det befintliga fastighetsbeståndet. Hur kan en ny investeringslogik som bygger på en utvecklad lokalförsörjning, ett mer strategiskt fastighetsförvaltande samt en stärkt beställarroll vid projektering skapa en mer hållbar kommunal investeringsplanering i ljuset av sämre ekonomiska förutsättningar?

Josefine Ekmehag och Moa Lindunger, rådgivare PwC Sverige samt, Helena Polgård Nygren, White arkitekter.
Moderator: Måns Liljenlov, Employer branding manager PwC Sverige.
Seminariearrangör: PwC Sverige.