Från global agenda till lokal verkstad

12 nov 2019
14:30 - 15:00
Smartare Samhälle

Från global agenda till lokal verkstad

Hur kan kommuner och regioner med Agenda 2030 som grund, med mänskliga rättigheter, jämställdhet och jämlikhet som tvärperspektiv, förbättra verksamheten och uppnå en hållbar samhällsutveckling?

Anna Giotas Sandquist, Senior konsult offentlig sektor, KPMG
Seminariearrangör: KPMG

0