67. Från kontroll till tillit: ledarskap i en uppkopplad värld

13 nov 2019
08:50 - 10:10
G4

67. Från kontroll till tillit: ledarskap i en uppkopplad värld

Digitalisering ger globalisering, ett högt tempo, krav på transparens och ett komplext medielandskap. Företag måste bli kommunikativa och driva förändring i en ständig dialog med medarbetare, kunder och omvärld. Ledarens uppdrag går därmed från att ha kontroll och prognostisera resultat till att skapa förutsättningar för ständig förändring genom dialog. Karin ger tips och inspirerande guidning till hur man bygger sin kommunikativa organisation, redo för morgondagen.

Karin Zingmark, rådgivare, talare och författare till boken Maxa Snacket.
Seminariearrangör: Jusek.

0