122. Från kunden i fokus till kundens fokus – att lyckas i kundens tidsålder

04 maj 2022
10:15 - 11:00
A4

122. Från kunden i fokus till kundens fokus – att lyckas i kundens tidsålder

Oavsett vad man internt anser eller kallar dem – din verksamhet har kunder. De är välinformerade, har höga förväntningar, bedömer utbyte och upplevelse, sprider sina omdömen och har svag lojalitet – även då de är nöjda. Kunder har aldrig haft större makt. Verksamheter behöver komma närmre kunderna för att förstå behoven. Nästa tjänst eller lösning måste innoveras utifrån behov och möjligheter, inte reaktivt utifrån krav. Allt är möjligt, frågan är vad som också behövs. Verksamheter måste gå från att ha kunden i fokus till att ha kundens fokus. Vilka motiv, förhållningssätt och verktyg behövs för att lyckas?

Anders Ljungberg, teknologie dr och vd Trivector LogiQ.
Seminariearrangör: KEF.

0