80. Från projekt till arbetssätt – så skapar du en systematisk medborgardialog

03 maj 2022
13:30 - 14:30
A5

80. Från projekt till arbetssätt – så skapar du en systematisk medborgardialog

För att uppnå engagemang och större ansvarstagande för den lokala samhällsutvecklingen hos medborgarna behöver kommuner och regioner utveckla system där medborgardialogen blir en del i styrningen och utgör ett underlag för beslut. Det handlar dels om att på ett bättre sätt ta vara på medborgarnas erfarenheter och sakkunskaper, dels att fördjupa kunskapen om vårt demokratiska system och det samhällsuppdrag som kommuner och regioner har. Dels att öka förutsättningarna för att minska spänningen i samhället. En introduktion på hur ett systematiskt arbete med medborgardialog skapas för att kunna gå från projekt till arbetssätt.

Anders Nordh och Nils Munthe, SKR samt kommunexempel.

0