34. Från tystnadskultur till psykologisk trygghet

34. Från tystnadskultur till psykologisk trygghet

För att bli framgångsrika är verksamheter beroende av att personalen vågar dela med sig av sina synpunkter och idéer. Särskilt viktigt är det i verksamhet med höga risker. Där behövs ett klimat där anställda kan berätta om fel och misstag utan risk att bli skuldbelagda och förminskade om felen ska kunna åtgärdas och anställda dra lärdom inför framtiden. Hur kommer det sig att tystnadskulturer uppstår? Hur kan man verka för psykologisk trygghet och ökad öppenhet? Hur kan man ta vara på visselblåsare och bli mer lyhörd?

Inledare och moderator: Louise Bringselius, forskare Lunds universitet.
Oscar Simonson, läkare och visselblåsare från Macchiarini-skandalen, Anders Kompass, f.d. FN-tjänsteman, Axel Josefson, 2:e vice ordförande Göteborgs Stad och Janna Valik, f.d. generaldirektör.