Från utanförskapsområden till attraktiva förorter

Från utanförskapsområden till attraktiva förorter

11.00–11.20 Ann-Sofie Hermansson, kommunstyrelsens ordförande Göteborg och Hamid Zafar, rektor på Sjumilaskolan i Biskopsgården Göteborg.
11.20–11.35 Juno Blom, ansvarig nationella arbetet mot hedersförtryck samt Sara Mohammad, debattör
och gundare av Gapf.

0