9. Frikommunförsök – bästa vägen för att lösa välfärdsuppdraget?

9. Frikommunförsök – bästa vägen för att lösa välfärdsuppdraget?

Kommunsektorns verksamheter utgår från nationella uppdrag och är därmed föremål för omfattande statlig reglering. Genom frikommunförsök skapas utrymme för experiment och lärande för att främja lokalt ansvar och initiativkraft. Genom att låta kommuner avvika från vissa regler och prova nya tillvägagångssätt kan man skapa metoder för att testa nya idéer och innovativa lösningar på lokal nivå. Ger frikommunförsök några reella effekter för att skapa ändamålsenliga och effektiva verksamheter?

Ulf Hjelmar, professor MSO VIVE, Anders Teljebäck, särskild utredare Försöksverksamhetskommittén, Regeringskansliet, Une Tangen, seniorrådgivare, KS Norge och Siv Sandberg, universitetslärare i offentlig förvaltning Åbo Akademi.
Moderator: Sanna Rayman, chefredaktör Altinget.