Friskfaktorer i organisationers kvalitetsarbete

02 maj 2022
14:30 - 15:00
Vård & Hälsa

Friskfaktorer i organisationers kvalitetsarbete

Friskfaktorer är de faktorer som enligt forskning behöver vara på plats i en organisation för att behålla långtidsfriska arbetsplatser. Genom att arbeta strukturerat med friskfaktorer och låta de genomsyra hela verksamheten kan kommuner och regioner både bidra till att skapa välfärd med hög kvalitet, och samtidigt ge sina medarbetare förutsättningar för ett långsiktigt hållbart arbetsliv.

Ann-Charlotte Laurell, verksamhetsutvecklare Suntarbetsliv
Seminariearrangör: Suntarbetsliv

0