130. Full fart framåt

23 nov 2023
11:15 - 12:00
A1

130. Full fart framåt

I ett humoristiskt teaterstycke med efterföljande diskussion får vi uppleva ekonomisk och social hållbarhet i både nutid och framtid. Hur ska det gå för Lilly som liksom så många andra äldre är i behov av social omsorg? Här får hon ta del av både AI och andra moderniteter. Hur kan vi ta tillvara morgondagens möjligheter? Är det hållbart, och framför allt, kan dessa möjligheter bidra till en mer effektiv äldreomsorg med förhöjd livskvalitet? Av och med Teater Spotlight som sedan 2005, och med teater och humor som verktyg, turnerat land och rike runt med föreställningar för personal inom vård och äldreomsorg.

Ingela Comeau, Louise Stenbro och Jens Stenbro, skådespelare Teater Spotlight.