93. Fullmäktige och revisionen – partners för utveckling

93. Fullmäktige och revisionen – partners för utveckling

Vilka är fullmäktiges bästa vänner i arbetet med att styra kommunen eller regionen så effektivt, rättssäkert och demokratiskt som möjligt? Styrelsen, förvaltningens tjänstemän eller … revisionen? Revisionens insikter och slutsatser behöver fullmäktiges arena för att nå ut och få genomslag. Fullmäktige behöver revisionens granskning för att kunna bedöma utvecklingen i verksamheten. Kan revisionen göra fullmäktige starkare i sin roll som högsta beslutande organ?

Medverkande: Elisabeth Lindholm (S), kommunfullmäktiges ordförande Strömsund, Jan Rönngren (M), revisionens ordförande i Strömsunds kommun samt företrädare från fullmäktige och revision i Region Kronoberg.
Moderator: Anna Eklöf, SKL

0