Gläntan- en specialiserad verksamhet inom funktionshinderomsorgen

13 nov 2019
12:15 - 12:45
Tema Vård & Omsorg

Gläntan- en specialiserad verksamhet inom funktionshinderomsorgen

Inom funktionshinderomsorgen i Vetlanda kommun har vi under senare år märkt en förändring då allt fler deltagare blir äldre och utvecklar en kognitiv svikt. För att tillgodose nya behov på daglig verksamhet har vi framarbetat och startat upp Gläntan.

Camilla Tjernberg, områdeschef funktionshinderomsorgen daglig verksamhet och Michael Olsson, demenssjuksköterska Vetlanda kommun.
Seminariearrangör: Vetlanda kommun

0