SVERIGES MODERNASTE MYNDIGHET – GODA EXEMPEL FRÅN FRAMGÅNGSRIKA VERKSAMHETER

11 nov 2020
11:40 - 11:55

SVERIGES MODERNASTE MYNDIGHET – GODA EXEMPEL FRÅN FRAMGÅNGSRIKA VERKSAMHETER

Frågeservice
Vi berättar om hur vår tjänst Frågeservice har utvecklats från något som skulle frisätta tid för juristerna att ta fram vägledningar, till att idag vara (en av) myndighetens mest uppskattade tjänster och en central del av verksamheten. Vi pratar om vinsterna, men också om utmaningarna, med att våga paketera och tillhandahålla komplex juridik i kundtjänstformat och vilka principer för tjänsten som agilt vuxit fram.
Talare: Erika Hanses, upphandlingsjurist

Strategiskt inköp på Upphandlingsmyndigheten
Upphandlingsmyndighetens uppdrag är att sprida kunskap om hur man arbetar strategiskt med inköp, självklart vill vi leva som vi lär. Vi berättar hur vi jobbar med vår egen inköpsorganisation, hur vi gått från att jobba huvudsakligen med operativa frågor till att höja blicken till en strategisk nivå och använda inköp som styrmedel. Vad vi har gjort och vad som var framgångsfaktorerna.
Talare: Alexandra Dalle Vacche och Hanna Vehkalahti, strategiska inköpare

0