140. God kommunal hushållning – vad innebär det för kommunen eller regionen?

04 maj 2022
13:45 - 14:45
A7

140. God kommunal hushållning – vad innebär det för kommunen eller regionen?

Under 2020 fick en särskild utredare i uppdrag att bedöma om nuvarande regelverk för ekonomisk förvaltning i kommunallagen utgör en bra grund för en effektiv ekonomistyrning i kommuner och regioner. Syftet med utredningen var att ge goda förutsättningar att möta framtida utmaningar genom att föreslå ett sammanhållet regelverk för en effektiv ekonomistyrning. Förslaget är för närvarande under beredning på Finansdepartementet. Vad innebär förslaget för kommuner och regioner om det blir verklighet?

Hans Petersson, forskare på Kommunalekonomernas förening och Förvaltningshögskolan i Göteborg.
Seminariearrangör: KEF.

0