God och nära vård – erfarenheter från modellområde Södra Lappland

08 mar 2022
13:45 - 14:45

God och nära vård – erfarenheter från modellområde Södra Lappland

Nya koncept och distanslösningar prövas för invånare i glesbygd för att sedan kunna användas i hela landet. Målet är en jämlik vård och samhällsservice där distanslösningar är en viktig del. Projektet Tique, ett internationellt samarbetsprojekt med Spanien och Italien, arbetar för att minska akutinläggningar av att patienter med avancerad hjärtsvikt och ge patienten en upplevelse att vara lika väl omhändertagen hemma som på sjukhus. Samverkan och kontakt mellan olika vårdgivare bidrar till att patienten ska kunna vårdas i ökad grad i hemmiljö och ändå känna sig lika väl omhändertagen som på sjukhus.

Sara Lewerentz, digitaliserings- och teknikdirektör och Niclas Forsling, projektledare, Glesbygdsmedicinskt Centrum, Region Västerbotten.

0