28. God och nära vård i framtiden

12 nov 2019
13:40 - 14:40
H1

28. God och nära vård i framtiden

För att kunna möta framtidens utmaningar och öka förtroendet för hälso- och sjukvården krävs ett strategiskt och målmedvetet arbete. En viktig del handlar om att organisera vården utifrån allmänhetens och patienternas behov. Sedan mars 2017 har Anna Nergårdhs utredning i uppdrag att stödja arbetet med att samordnat utveckla en modern, jämlik, tillgänglig och effektiv hälsooch sjukvård med fokus på primärvården. Tre delbetänkanden är överlämnade till regeringen och utredningen arbetar nu med sitt slutbetänkande.

Anna Nergårdh, regeringens särskilda utredare och Emma Spak, sektionschef för Sektionen för Hälsa och Sjukvård Sveriges Kommuner och Landsting

0