Google Cloud i Offentlig sektor

02 maj 2022
16:00 - 16:30
Öppet Forum

Google Cloud i Offentlig sektor

Moln- och datadriven innovation inom den offentliga sektorn syftar till att förbättra tjänster för medborgarna, brukarna och att ge medarbetarna förutsättningar att lyckas i den digitala omställningen.”
En viktig faktor för att klara omställningen är att ändra vårt sätt att tänka och genom att förändra vårt sätt att upphandla. Helsingborgs Stads Innovationsledare Johan Müllern-Aspegren medverkar och berättar om innovation inom bland annat hemsjukvården.

Johan Müller-Aspegren, innovationsledare Helsingborgs stad och Peter Hedberg, Account Manager Google Cloud
Seminariearrangör: Google

0