137. Hackaren och IT-cheferna

137. Hackaren och IT-cheferna

Sverige strävar idag mot en allt bredare digitalisering av våra samhällstjänster, med tillgänglighet, effektivitet och service som goda vinster. Samtidigt finns en baksida med digitaliseringen i form av ett ökat hot från virussmittor till riktade attacker, i vissa fall direkta hot mot samhällets funktion och tjänster. Vad krävs för att stå emot en attack? Klarar de bästa offentliga verksamheterna i Sverige ett angrepp när erfarna hackers sätter igång? I seminariet kan du följa live hur ett riktat angrepp ser ut.

Mikael Svall, Team Leader AppSec Outpost 24, Louise Callenberg, sektionschef digital förnyelse och samverkan SKL, Iwona Carlsson, digitaliseringschef Kungsbacka kommun och Christer Forsberg Philip, CDO Stockholms stad.
Moderator: Urban Jansson, säljansvarig region Väst, Cygate AB

0