137. Hackaren och IT-cheferna

137. Hackaren och IT-cheferna

Sverige strävar idag mot en allt bredare digitalisering av våra samhällstjänster, med tillgänglighet, effektivitet och service som goda vinster. Samtidigt finns en baksida med digitaliseringen i form av ett ökat hot från virussmittor till riktade attacker, i vissa fall direkta hot mot samhällets funktion och tjänster. Vad krävs för att stå emot en attack? Klarar de bästa offentliga verksamheterna i Sverige ett angrepp när erfarna hackers sätter igång? I seminariet kan du följa live hur ett riktat angrepp ser ut.

Martin Jartelius, säkerhetsexpert CSO Outpost24, Iwona Carlsson, digitaliseringschef Kungsbacka kommun och Johanna Engman, CIO Stockholms stad.

0