14. Inställt – Hållbara städer – god hälsa och välbefinnande för alla?

21 nov 2023
13:15 - 14:00
A7

14. Inställt – Hållbara städer – god hälsa och välbefinnande för alla?


I den fria rörligheten för medborgare inom EU och EES-länderna ingår rätt till vård. Genom det europeiska sjukförsäkringskortet har alla medborgare rätt till vård överallt inom EU. Men utsatta EU-medborgare, som ofta saknar europeiskt sjukförsäkringskort och många gånger kan ha befunnit sig i Sverige under lång tid, får rutinmässigt skyhöga räkningar för nödvändig vård. I en del fall nekas de även grundläggande vård och många undviker att söka den på grund av rädsla för kostnader som inte är möjliga att betala. Vem bär ansvaret för tillgången till hälsa för alla?

Anna Johansson, generalsekreterare Amnesty Sverige, Hannah Laustiola, generalsekreterare Läkare i världen.