1. Hållbara städer – jämställdheten

1. Hållbara städer – jämställdheten

I framtidens hållbara städer är jämställdhet inte bara en idealistisk vision utan en strategisk grundpelare som främjar välfärden. När kvinnor i alla åldrar involveras i beslutsfattande processer kring urban utveckling, speglas en bredare palett av behov och perspektiv. Detta leder till en mer mångsidig och väl avvägd infrastruktur och service. Jämställdhet i framtidens städer innebär också att bryta stereotyper och normer. Genom att erbjuda utbildning och stöd för kvinnor inom teknik, innovation och ledarskap kan städer utnyttja hela sitt mänskliga kapital och främja kreativitet och tillväxt. Denna inkluderande strategi gynnar inte bara kvinnor utan hela samhället. I en värld där hållbarhet är avgörande, är jämställdhet ett oumbärligt verktyg, men det kräver politisk kraftsamling.

Thomas Melin, ordförande Shared City Foundation, Mariann Eriksson, generalsekreterare Plan Sverige och Annika Strandhäll, fd. socialminister.
Moderator: Patrik Desthon, Olof Palmes Internationella Center