34. Hållbart ledarskap

34. Hållbart ledarskap

Det moderna arbetslivet kännetecknas av förändring både när det kommer till den digitala omställningen och komplexiteten i ökad konkurrens och globalisering. Krav på anpassning och flexibilitet gör att osäkerheten ökar både hos ledare och för medarbetare. Utmaningar för ledare i ett föränderligt arbetsliv kräver att man skapar en kultur av tillit, engagemang och kreativitet. Hur motiverar och engagerar vi medarbetarna för att arbeta förebyggande och långsiktigt för en god och hållbar arbetsmiljö?

Malin Aronsson, kommundirektör Kungsbacka kommun, Palle Lundberg, stadsdirektör Helsingborgs stad och Veronica Magnusson, förbundsordförande fackförbundet Vision.
Moderator: Pernilla Warberg

0