103. Hållbar upphandling för att realisera agenda 2030

103. Hållbar upphandling för att realisera agenda 2030

I Sverige behöver vi arbeta mer med mål 12 i Agenda 2030, som avser hållbar konsumtion och produktion. Hur kan kommuner och regioner i sitt arbete med att uppnå dessa mål använda upphandling som ett verktyg? Hållbar upphandling är en strategisk ledningsfråga. Vi får ta del av konkreta exempel från Göteborgs Stad om Hållbara måltider, och Uppsala kommun om jakten på plasten.

Ylva Svedenmark, hållbarhetsansvarig SKL Kommentus, Anita Olofsson Enquist måltidscontroller, Göteborgs Stad, Ann Sagvall, upphandlingsledare Göteborgs Stad samt Susanne Afzelius, upphandlingschef Uppsala kommun.
Moderator: Karin Peedu, SKL.

0