53. Hälsodata en förutsättning för god och jämlik hälsa

53. Hälsodata en förutsättning för god och jämlik hälsa

För att möta framtidens utmaningar och för att ställa om Sverige mot en mer datadriven hälso- och sjukvård krävs tydlighet gällande hälsodatan. Det finns en ökad efterfrågan och förväntan på att få tillgång till den egna hälsodatan. Att dela hälsodata är en förutsättning för god och jämlik hälsa, men idag råder både oklarheter kring tolkning av lagstiftning och hinder för att kunna göra det. Varför är hälsodata så viktig inom framtidens hälso- och sjukvård? Vad går vi miste om i Sverige om vi inte får till att dela hälsodata i en snar framtid?

Håkan Gustafsson, biträdande föreståndare CMIV, AI-koordinator Region Östergötland, Johanna Seppänen, direktör Social and Health Data Permit Authority Findata och Hans van den Brink, digital strateg Västra Götalandsregionen.
Moderator: Daniel Forslund, utvecklingsansvarig, Vårdföretagarna.
Seminariespråk: Delvis Engelska

0